Typy používaných platebních karet


  Po dobu používání platebních karet dochází k jejich postupnému vývoji. V současné době existují tři technologie, kterými jsou nyní karty vyráběny :

  karta s magnetickým proužkem
  karta s čipem
  hybridní karta

  Magnetický proužek slouží jako médium pro záznam identifikačních údajů při elektronických transakcích. Složen je ze tří stop,  přičemž  u  každé  z  nich je přesně určená struktura dat  a  účel použití (např. jedná-li se o vnitrostátní či mezinárodní off-line nebo on-line transakci apod.).

  Karta s čipem obsahuje zabudovaný mikroprocesor, do něhož lze bezpečně uložit informace potřebné k ověření osobního kódu klienta. Její nevýhodou ještě donedávna bylo méně obchodních míst, na kterých s ní bylo možno platit. Naopak velkou výhodou je ovšem od počátku vysoká úroveň zabezpečení.

  Hybridní karta obsahuje čip i magnetický proužek. Tato karta tedy má výhody obou předchozích karet. Lze ji použít na všech obchodních místech a navíc je bezpečnější.

 

Výhody platebních karet:


•  jednoduché použití.
  pohyblivost prostředků na účtu - kartou lze platit na různých obchodních místech a vybírat hotovost z bankomatů
•  vyšší bezpečnost - pokud máte platební kartu, tak s sebou nemusíte nosit vysoké částky v hotovosti. Karta je
     mimoto chráněna PINem, který znáte jen vy a také Vaším podpisovým vzorem přímo na kartě
•  celostátní (a)nebo mezinárodní použití
•  úspora při cestách do zahraničí - pokud budete v zahraničí platit kartou, nemusíte chodit do směnárny, čímž
     ušetříte nejen čas, ale i směnárenské poplatky.

 

Ode dne 1.9.2003 přijímáme všechny typy platebních karet - viz. výše.

 
2011 - 2021 © DELCOM-CZ
web by Jiří H.