Bezhotovostní platby.

Typy používaných platebních karet

Po dobu používání platebních karet dochází k jejich postupnému vývoji. V současné době existují tři technologie, kterými jsou nyní karty vyráběny:

  • Karta s magnetickým proužkem
  • Karta s čipem
  • Hybridní karta

Magnetický proužek slouží jako médium pro záznam identifikačních údajů při elektronických transakcích. Složen je ze tří stop,  přičemž  u  každé  z  nich je přesně určená struktura dat a  účel použití (např. jedná-li se o vnitrostátní či mezinárodní off-line nebo on-line transakci apod.).

Karta s čipem obsahuje zabudovaný mikroprocesor, do něhož lze bezpečně uložit informace potřebné k ověření osobního kódu klienta. Její nevýhodou ještě donedávna bylo méně obchodních míst, na kterých s ní bylo možno platit. Naopak velkou výhodou je ovšem od počátku vysoká úroveň zabezpečení.

Hybridní karta obsahuje čip i magnetický proužek. Tato karta tedy má výhody obou předchozích karet. Lze ji použít na všech obchodních místech a navíc je bezpečnější.

Výhody platebních karet:
  • Jednoduché použití.
  • Pohyblivost prostředků na účtu – kartou lze platit na různých obchodních místech a vybírat hotovost z bankomatů.
  • Vyšší bezpečnost – pokud máte platební kartu, tak s sebou nemusíte nosit vysoké částky v hotovosti. Karta je mimoto chráněna PINem, který znáte jen vy a také Vaším podpisovým vzorem přímo na kartě.
  • Celostátní (a)nebo mezinárodní použití.
  • Úspora při cestách do zahraničí – pokud budete v zahraničí platit kartou, nemusíte chodit do směnárny, čímž ušetříte nejen čas, ale i směnárenské poplatky.

Ode dne 1.9.2003 přijímáme všechny typy platebních karet – viz. výše.