Firemní profil.

Za naprostý počátek vzniku ryze české firmy DELCOM-CZ s.r.o. se sídlem v Kroměříži (region jižní Morava, Zlínský kraj) můžeme považovat již přípravy jejího vzniku na sklonku roku 1999.  Velmi záhy, tj. 7. února roku 2000, již byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně nová firma s identifikačním číslem 25589784, právní formou “společnost s ručením omezeným” a obchodním jménem DELCOM-CZ.

Společnost DELCOM-CZ s.r.o. se velmi rychle začlenila mezi firmy, podnikající v oblasti informačních technologií (dále jen IT) a zpočátku přinejmenším konkurenceschopným dodavatelem výpočetní, kancelářské a telekomunikační techniky mnoha organizací, firem a institucí působících v regionu. Stále se prohlubující spoluprací s giganty počítačového světa (INTEL, MINOLTA, HP-COMPAQ, ACER, CANON, OKI, ADI, D-LINK, PHILIPS, SEAGATE, MICROSOFT a mnoha dalších) se DELCOM-CZ stává stále  významnějším regionálním distributorem IT  a dotváří tak výrobcům a jejich zastoupením mozaiku prodejních a servisních míst formou autorizované distribuce pro oblast jižní Moravy.

Mezníkem ve vývoji bylo pro společnost období přelomu roku 2001 / 2002, které bylo ve znamení další očekávané expanze. Změna sídla znamenala více než pětinásobné rozšíření prodejních, skladových, výrobních a servisních prostor. Společnost tak dále pokračuje v trendu přiblížení se svým zákazníkům i formou zkvalitnění a zefektivnění všech složek svých činností a služeb. Pilířem a základním stavebním kamenem bylo od počátku dokonalé technické zabezpečení,   díky  kterému  se  společnost může pochlubit  rychlým servisem,  poskytujícím  všem   svým   zákazníkům a obchodním partnerům zázemí a technický support v oblastech poradenství, profylaxe i vlastních servisních zásahů přímo v sídle zákazníka.  Po  celou  dobu existence  je  DELCOM-CZ  distributorem  a  dodavatelem  legálního  software nejen pro počítače vlastní  výroby a značky, ale i pro komplexní řešení klientské IT infrastruktury.

Na jaře roku 2004 se společnost stala poskytovatelem internetové konektivity (internet provider) se zaměřením na klienty především  z  řad firem  a  organizací,  kladoucích  důraz  na stabilní synchronní linku vysokorychlostního přístupu k internetu s požadavkem garance kontinuálního toku dat.

Koncem roku 2010 začal vývoj nových internetových stránek společnosti, které byly uvedeny do provozu začátkem roku 2011. Tyto stránky obsahují i nový prvek – „online-katalog“, ve kterém každý příchozí návštěvník nalezne denně aktualizované informace o sortimentu, skladové dostupnosti a cenách námi dodávaného zboží.

V současnosti společnost zúročuje zkušenosti získané dlouholetou praxí, vzděláváním a růstem odbornosti zaměstnanců  také  jako významný dodavatel  IT  při komplexních  řešeních  a  realizaci počítačových sítí se  zaměřením do oblasti středních a velkých podniků, organizací státní správy i vzdělávacích institucí. Na základě těchto zkušeností, podložených získanými autorizačními certifikáty, se firma velmi často dodavatelsky či subdodavatelsky podílí na realizaci tenderů a výběrových řízení zaváděním informačních a komunikačních technologií s přidanou hodnotou do praxe. Rozvoj těchto komodit pozitivně ovlivňuje i při odborné pomoci dealerům firmy DELCOM-CZ, tj. koncovým prodejcům IT.

Na tomto místě bych rád poděkoval všem našim zákazníkům, obchodním partnerům a přátelům za podporu v našich počátcích, jakož i za projevenou důvěru v průběhu dalších let. Ve snaze Vás nezklamat se i nadále vynasnažíme být stále lepšími…

Jan Sláma, jednatel společnosti.